Vuxenutbildning

Skolforskning och böcker om lärares erfarenheter har ofta ungdomsskolan i fokus. Detta ville Josefin Schygge ändra på och därför skrev hon Vuxenutbildning – allt du behöver veta för att undervisa vuxna.

Boken utgår från författarens samlade erfarenheter och aktuell skolforskning. Boken tar upp ämnen som distansundervisning, språket i alla ämnen och hur man sätter konkreta lärandemål och innehåller praktiska exempel.

Varje kapitel avslutas med reflektionsfrågor att diskutera med kollegorna. Ett steg på vägen som författaren hoppas ska stimulera vuxlärarnas arbete och ge förutsättningar för utveckling av vuxenutbildningen.